За да бъдат кучетата разбрани максимално добре, важно е да се познават и техните предци – вълците. В естественото поведение на кучетата е заложена социалната структура на глутницата. Ако разберете как действа тази структура, ще сте много по-близо до това да разберете и как действа Вашето собствено куче.

Глутницата е йерархична структура, в която всяко куче има свое специално отредено място. Вашият домашен любимец смята Вас, семейството Ви и другите домашни животни, ако има такива, за своята глутница. В този смисъл то възприема всеки от Вас като заемащ някаква позиция в глутницата. Едновременно с това, обаче, ще търси и своето място в нея. Така че палето ще изпитва непрестанно границите и властта, която може да упражнява над Вас.

При вълците има алфа двойка, която представлява доминиращият мъжки и женска. Те оглавяват йерархията. Всички останали вълци стоят под тях. Всяко животно служи на алфа двойката и на онези животни, стоящи по-високо от него в йерархията.

Тази сложна структура сближава животните и им създава чувството за семейна принадлежност между отделните членове. И, естествено, откъснати от своята глутница, те страдат. Същото важи и за кучетата. Когато домашният Ви любимец бъде оставен сам, той изпада в същото състояние. Понякога на него се гледа и като на страх от раздяла.

Когато едно кученце бъде доведено в новия си дом, Вие заемате мястото на неговата майка и останалите малки. Вие ставате неговата нова глутница. И в този смисъл е изключително важно още в самото начало да заявите своята алфа позиция! В противен случай рискувате да водите непрестанни „битки“ с вече порасналото куче за лидерството у дома. Веднъж приело, че то е алфата в групата, кучето ще се опитва „да дърпа конците“ у дома и ще гледа на Вас като на подчинени. Възможно е дори и да проявява агресия, в случай че се възпротивите.

Да отвоювате алфа позицията още в началото не е толкова трудно. Това в никакъв случай не бива да включва насилие или жестокост. Но също така не отхвърля и наказанията, когато кучето направи беля! Отношението Ви към кучето трябва да бъде изпълнено с любов, но се налага да бъдете и строги, когато това се налага. Важно е да поставите границите и да наложите своите правила. Когато кучето се научи да ги спазва от малко, то няма да ги оспорва, когато порасне.

Видяно: 679 пъти

Коментари